[:ca]refuerzo

Universitat +25

Bristol Academy vol ser el teu primer pas per a un futur millor en el que la formació pren protagonisme en la teva vida. Per aquest motiu, t’ajudarem i acompanyarem en el teu procés de formació i aprenentatge per tal de superar les proves d’accés a la universitat i així accedir-hi.

Les proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya i cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superada la prova d’accés, aquesta té validesa indefinida; tot i així els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

Requisits

Els requisits que es necessiten per a presentar-se a la prova d’accés són:

 • Tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any d’inscripció.
 • No tenir superades les PAU.

Estructura de la Prova

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura en dues fases: la general, igual per a tots els candidats, i l’específica, la qual s’estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau.

Així doncs, et proposem una varietat de serveis que s’adaptaran a les teves necessitats i que garantiran un aprenentatge d’èxit amb un pla d’estudis fet a mida i dissenyat per a aconseguir aquests objectius.

FASE GENERAL

La fase general consta de quatre exercicis:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (a escollir entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).

FASE ESPECÍFICA

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Així doncs, aquesta s’estructura en cinc opcions:

 • A. Arts i humanitats
 • B. Ciències
 • C. Ciències de la Salut
 • D. Ciències Socials i Jurídiques
 • E. Enginyeria i Arquitectura

Aquestes classes poden realitzar-se de forma particular o en grup, contacta amb nosaltres per a ampliar informació i t’assessorarem sobre quina és l’opció més adient per a tu.[:es]refuerzo

Universidad +25

Bristol Academy quiere ser tu primer paso para un futuro mejor en el que la formación toma protagonismo en tu vida. Por este motivo, te ayudaremos y acompañaremos en tu proceso de formación y aprendizaje para superar las pruebas de acceso a la universidad y así acceder.

Las pruebas son comunes para todas las universidades de Cataluña y cada candidato dispone de un número ilimitado de convocatorias para superarlas.

Una vez superada la prueba de acceso, ésta tiene validez indefinida; sin embargo los candidatos podrán presentarse de nuevo en convocatorias posteriores para mejorar la calificación.

Requisitos

Los requisitos que se necesitan para presentarse a la prueba de acceso son:

 • Tener 25 años antes del 1 de octubre del año de inscripción.
 • No tener superadas las PAU.

Estructura de la Prueba

La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se estructura en dos fases: la general, igual para todos los candidatos, y la específica, que se estructura en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento en que se articulan los títulos universitarios oficiales de Grado.

Así pues, te proponemos una variedad de servicios que se adaptarán a tus necesidades y que garantizarán un aprendizaje de éxito con un plan de estudios hecho a medida y diseñado para conseguir estos objetivos.

FASE GENERAL

La fase general consta de cuatro ejercicios:

 • Comentario de texto
 • Lengua catalana
 • Lengua castellana
 • Lengua extranjera (a elegir entre inglés, francés, alemán, italiano o portugués).

FASE ESPECÍFICA

La fase específica tiene por finalidad valorar las habilidades, las capacidades y las aptitudes de los candidatos para seguir y superar estudios vinculados a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado.

Así pues, esta estructura en cinco opciones:

 • A. Artes y humanidades
 • B. Ciencias
 • C. Ciencias de la Salud
 • D. Ciencias Sociales y Jurídicas
 • E. Ingeniería y Arquitectura

Estas clases pueden recibirse de forma particular o en grupo, contacta con nosotros para ampliar información y que te asesoremos sobre la mejor opción para ti.[:]