La capacitat dels nens més petthumbnail of playschool_18_19its per aprendre idiomes és reconeguda  pels especialistes ja que quan els nens tenen aquest contacte amb una llengua estrangera amb tant poca edat com la preescolar, desenvoluparan, amb un esforç mínim, un conjunt d’aptituds i capacitats; sobretot en comprensió auditiva i de pronunciació. Per tot això, a Bristol Academy posem a la teva disposició els recursos i la tècnica per a conseguir-ho a través dels nostres cursos de Playschool. En aquests, pretenem que l’adquisició de la llengua es realitzi de manera lúdica i estimulant on oferim una base d’aprenentatge en el que el nen o la nena utilitzen la llengua anglesa de forma natural, contextualitzada i familiar per a expressar-se en el context social de la classe. A més, els alumnes desenvoluparan amb esforç mínim, la seva comprensió auditiva i pronúncia de la llengua anglesa.