[:ca]La capacitat dels nens més petits per aprendre idiomes és reconeguda  pels especialistes ja que quan els nens tenen aquest contacte amb una llengua estrangera amb tant poca edat com la preescolar, desenvoluparan, amb un esforç mínim, un conjunt d’aptituds i capacitats; sobretot en comprensió auditiva i de pronunciació.

Per tot això, a Bristol Academy posem a la teva disposició els recursos i la tècnica per a conseguir-ho a través dels nostres cursos de Playschool.

L’objectiu és que l’adquisició de la llengua es realitzi de manera estimulant on oferim una base d’aprenentatge en el que el nen o la nena utilitzen la llengua anglesa de forma natural, contextualitzada i familiar per a expressar-se en el context social de la classe. A més, els alumnes desenvoluparan amb esforç mínim, la seva comprensió auditiva i pronúncia de la llengua anglesa. [:]

[:es]La capacidad de los niños más pequeños para aprender idiomas es reconocida por los especialistas ya que cuando los niños tienen este contacto con una lengua extranjera a una edad tan temprana como la preescolar, desarrollarán, con un esfuerzo mínimo, un conjunto de aptitudes y capacidades; sobre todo de comprensión auditiva y de pronunciación.

Por todo esto, en Bristol Academy ponemos a su disposición los recursos y la técnica para conseguirlo a través de nuestros cursos de Playschool.

El objetivo es que la adquisición de la lengua se realice de una manera  estimulante donde ofrecemos una base de aprendizaje en el que el niño o la niña utilizan la lengua inglesa de forma natural, contextualizada y familiar para expresarse en el contexto social de la clase. Además, los alumnos desarrollaran con esfuerzo mínimo, su comprensión auditiva y pronunciación de la lengua inglesa.

[:]

+ info:

info@bristolacademy.es


Facebook-f


Google-plus-g


Instagram