[:ca]

title

Let’s get ready!

Bristol Academy ofereix als alumnes que es presenten als exàmens oficials de Cambridge una sèrie de classes extres per tal de complementar la preparació de l’examen.

Aquestes, es realitzen fora de l’horari del curs ja que només es treballen continguts i activitats específiques per a l’examen que han de dur a terme:

[one_half last=”no”]

  • Vocabulari específic

  • Reading tests: exercicis de comprensió lectora.

  • Listening tests: exercicis de comprensió auditiva.

  • Speaking tests: activitats de comunicació i expressió oral.

  • Writing tests: exercicis d’expressió escrita.

[/one_half] [one_half last=”yes”] Press Shields [/one_half]

És molt important treballar i aprendre a realitzar de forma correcte cadascuna d’aquestes parts ja que són aquestes a les que els alumnes s’hauran d’enfrontar el dia de l’examen, i la seva metodologia és molt específica. Durant les sessions de preparació també es treballa molt tenint en compte el temps; és a dir, en realitzar cada tasca dins del temps permès. Això els aporta una manera de treballar efectiva per tal de resoldre l’exercici bé però dins el termini de temps establert.

[one_third last=”no”]

tit

[/one_third]

[two_third last=”yes”]

Creiem que les classes de preparació són una part molt important per als alumnes ja que en aquestes adquireixen control, confiança i reforç en totes les tasques esmentades.

Una bona preparació ens assegura un bon resultat!

[/two_third]

Sessions de preparació pels exàmens oficials 2019

thumbnail of Lets get ready 2019[:es] 

title

Let’s get ready!

Para aquellos alumnos que se presenten a los exámenes oficiales de Cambridge, el Bristol Club ofrece una serie de clases complementarias para la preparación del examen.

Las clases se llevan a cabo fuera del horario habitual del curso y en ellas sólo se trabajan contenidos y actividades específicas para el examen que van a realizar:

[one_half last=”no”]

  • Vocabulario específico

  • Reading tests: ejercicios de comprensión lectora.

  • Listening tests: ejercicios de comprensión auditiva.

  • Speaking tests: Ejercicios de comunicación y expresión oral.

  • Writing tests: ejercicios de comprensión lectora.

[/one_half] [one_half last=”yes”] Press Shields [/one_half] Creemos que es muy importante trabajar de forma correcta en cada una de estas partes y la metodología de todas y cada una de ellas es muy específica, por lo que requieren un trabajo muy particular. Durante las sesiones de preparación también nos centramos especialmente en el tiempo; es decir, en realizar cada tarea dentro del tiempo permitido. Esta práctica les aportará una manera efectiva de trabajar para así poder resolver el ejercicio no sólo correctamente si no también dentro del tiempo establecido.

[one_third last=”no”]

tit

[/one_third]

[two_third last=”yes”]

Creemos que las clases de preparación son una parte muy importante para los alumnos para adquirir control, confianza y refuerzo en todas las tareas.

¡Una buena preparación nos asegura un buen resultado!

[/two_third]

Sesiones de preparación para los exámenes oficiales 2019

thumbnail of Lets get ready 2019[:]