[:ca]

refuerzo

Cicles Formatius

A Bristol Academy creiem que la formació és una inversió de futur necessària, i per aquest motiu t’ajudarem i acompanyarem durant el teu procés de formació i aprenentatge per tal de facilitar-te i assegurar-te l’entrada als Cicles Formatius.

La prova d’accés als cicles formatius té la finalitat de facilitar l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigits per a l’accés directe.

Requisits

Els requisits que es necessiten per a poder presentar-s’hi són:

En els Cicles Formatius de grau mitjà cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2011.

En els Cicles Formatius de grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l’any 2011. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2011) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior pel qual fan la prova d’accés.

Estructura de la prova

La prova d’accés dels Cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, consta d’una part comuna. En aquesta hi ha una part de llengües i una de ciències. L’examen de llengües consta de diferents preguntes on s’avaluarà l’expressió escrita, la comprensió escrita i la reflexió lingüística; la part de ciències està format per diferents exercicis amb format de respostes d’elecció múltiple, relacionar o completar conceptes, verdader o fals i algun exercici pràctic.

En el cas del grau superior, a més de la part comuna, l’examen consta també d’una part específica que el candidat a la prova haurà de triar tenint en compte el cicle formatiu que escollirà.

Aquestes classes poden realitzar-se de forma particular o en grup, contacta amb nosaltres per a ampliar informació i t’assessorarem sobre quina és l’opció més adient per a tu.[:es]

refuerzo

Ciclos Formativos

En Bristol Academy creemos que la formación es una inversión de futuro necesaria, y por este motivo te ayudaremos y acompañaremos durante tu proceso de formación y aprendizaje para facilitarte y asegurarte la entrada a los Ciclos Formativos.

La prueba de acceso a los ciclos formativos tiene la finalidad de facilitar el acceso a la formación profesional a aquellas personas que no tienen los requisitos académicos exigidos para el acceso directo.

Requisitos

Los requisitos que se necesitan para poder presentarse son:

En los Ciclos Formativos de grado medio es necesario tener 17 años o cumplirlos durante el año 2011.

En los Ciclos Formativos de grado superior hay que tener cumplidos los 19 años o cumplirlos durante el año 2011. También pueden hacer las personas que tienen 18 años (o los cumplen durante el año 2011) y tienen un título (o el resguardo de un título) de técnico o técnica del mismo grupo de itinerarios al que pertenece el ciclo formativo de grado superior por el que hacen la prueba de acceso.

Estructura de la prueba

La prueba de acceso de los Ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, consta de una parte común. En esta hay una parte de lenguas y una de ciencias. El examen de lenguas consta de diferentes preguntas donde se evaluará la expresión escrita, la comprensión escrita y la reflexión lingüística, la parte de ciencias está formado por diferentes ejercicios con formato de respuestas de elección múltiple, relacionar o completar conceptos, verdadero o falso y algún ejercicio práctico.

En el caso del grado superior, además de la parte común, el examen consta también de una parte específica que el candidato a la prueba deberá elegir teniendo en cuenta el ciclo formativo que escogerá.

Estas clases pueden recibirse de forma particular o en grupo, contacta con nosotros para ampliar información y que te asesoremos sobre la mejor opción para ti.[:]