[:ca]

Després de la meva primera feina, em vaig adonar que encara  no estava del tot satisfeta amb el meu nivell d’anglès. He estat estudiant anglès des de que tinc memòria, però el volia en la meva vida diària.

En aquell moment vaig decidir continuar els meus estudis a Londres, així que me n’hi vaig anar i hi vaig viure durant quasi quatre anys.

Viure a l’estranger en una ciutat metropolitana va tenir un gran impacte en la meva vida i em va fer veure moltes oportunitats des de diferents perspectives. Em vaig adonar de quant m’agradava estar envoltada de nens, i em va ajudar a desenvolupar habilitats com la paciència i a despertar el desig de convertir-me en professora.

Recordo que en la meva infantesa, jo ja volia ser professora, però amb el pas dels anys, la feina em semblava tant difícil que la idea va desaparèixer completament de la meva ment.

El meu primer dia com a professora sempre serà un dia per recordar.

El fet de sentir l’emoció i els nervis a la mateixa vegada, em va crear una adrenalina que em va fer bategar el cor durant hores.

                                   “No tractis de fer-ho tot perfecte. Tot arribarà amb la pràctica.”

He tingut moltes experiències i alumnes de totes les edats i nivells, però encara no ho he vist tot! El viatge de convertir-se en professor és llarg, i aconseguir arribar-hi és un gran èxit. L’ensenyament és una de les professions més gratificants que hi ha en el món. És realment una feina dura i, per aquest motiu, es vital requerir un gran compromís en tu mateix i assegurar-se que t’apassiona! Jo sóc “La Reina” de les meves classes però al mateix temps, sóc una alumna més que cada dia aprèn coses noves de cada persona a la que ensenya.

                                                        “Recorda que cada persona que coneixes, sap alguna cosa que tu no saps!”

Comprendre les necessitats, identificar les emocions dels meus alumnes i ajudar-los a créixer, desenvolupar-se i posar-se metes i creure en si mateixos són les meves missions de cada dia.  Tant els alumnes com jo, hem de canviar i evolucionar constantment ja que sempre hi ha marge de millora sense tenir en compte quanta experiència i coneixement adquirim.

Dono infinites gràcies a Bristol i als meus alumnes pel seu suport, la formació i la inspiració que em fan avançar.

 

By Denisa Dobre

[:es]After my first job experience, I realised that I  still wasn’t totally pleased with my English level. I have been studying English for as long as I can remember, but I wanted it in my real life.

At that point, I decided to continue my studies in London, so I moved there for four long years.

Living abroad in a metropolitan city had a huge impact on my life and made me see many opportunities through different lenses. I realised how much I love being surrounded by children and I developed my patience skills and awoke the desire to become a teacher.

Now I recall that in my childhood, I wanted to be a teacher but over the years, as it seemed too challenging, the idea completely faded from my mind.

My first day as a teacher will always be one to remember. That sense of excitement and apprehension raised my adrenaline and got my heart raising for hours.

                                           “Don’t try to be great at everything right away. It will come with practice”

I had many experiences and students of all ages and levels but I still haven’t seen it all!The journey to turn into a teacher is a long one and to finally reach it is a huge achievement. Teaching is one of the best and most rewarding professions in the world. It is really hard work and, in this manner, it is vital to require investment in yourself and make sure you enjoy it!

I am “The Queen” in my classes, during the lessons, but at the same time, I am another ordinary student as I learn something new from each person that I teach, every single day.

                                                              Remember that everyone that you will ever meet, knows something that you don’t!

Understanding needs, identifying my student’s emotions and influencing them to grow, develop and put each one of their hopes and dreams in themselves are my regular missions.

Both students and I must change and evolve constantly as there is always room for improvement regardless of how much experience and knowledge you have.

I give infinite thanks to Bristol and all my students for the provided support, training and inspiration which make me headway.

 

By Denisa Dobre

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *