verano

Comencem de julio a novembre

A Bristol Academy creiem que la formació és una inversió de futur necessària, i per aquest motiu t’ajudarem i acompanyarem durant el teu procés de formació i aprenentatge. El nostre equip de professors t’ajudarà i donarà totes les facilitats per a assegurar-te l’obtenció del graduat en Educació Secundària Obligatòria. El Departament d’Educació convoca una prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària al mes de novembre, i aquí es on entrem nosaltres; et proposem un curs on podràs assolir els continguts curriculars 100% adaptats en un ambient de cooperació i d’interacció amb companys amb l’objectiu únic de superar la prova.

Requisits

Per a poder participar en aquestes proves, les persones interessades han de complir els tres requisits següents:
  • Tenir divuit anys o complir-los dins l’any natural de realització de les proves (en determinades circumstàncies es podrà rebaixar fins als setze anys l’edat requerida).
  • Haver finalitzat l’ESO sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva.
  • Haver finalitzat l’ESO durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Estructura de la prova

La prova està estructurada en tres àmbits: àmbit de la comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social.

Last Updated on 25 May, 2015 by admin