Cursos de conversa com a objectiu principal de millorar la seva expressió oral i comprensió auditiva, a partir d’un nivell intermedi. Aquests cursos ajuden a millorar la pronúncia de l’idioma i la fluïdesa, a més d’ampliar el vocabulari i la gramàtica per tal que l’alumne es pugui comunicar de forma efectiva. En cada sessió es realitzaran activitats enfocades al diàleg i al debat  amb l’objectiu principal de propiciar una conversa més complexa, correcta i variada; que el missatge sigui  més coherent i els alumnes aprenguin a respondre amb naturalitat i fluïdesa. Demana més informació sobre els nostres nous cursos de conversa aquí!      

Last Updated on 20 April, 2018 by admin