[:ca]“Si un nen no pot aprendre de la manera en que l’ensenyem, potser llavors l’hauríem d’ensenyar de la manera en que ell aprèn” – Ignacio Estrada

 Vaig començar a donar classes fa tan sols uns anys i mai abans, m’havia plantejat ser professor. Tot i així, ara no em podria imaginar la meva vida dedicant-me a una altra cosa.

No és precisament la professió més fàcil; és una feina que va molt més enllà de la classe i és una cosa que la gent no acostuma a veure ni a entendre.

Com a professor, has de ser la persona que cada persona necessita; a vegades el “poli bo”, altres el “poli dolent”;  a vegades psicòleg o conseller, però sempre l’oient més pacient ja que l’alumne necessita tota la teva atenció.

Per a mi, ensenyar és per sobre de tot, inspirar als alumnes per a que vulguin ser més i millor del que ja són. Ensenyar és fer-los pensar en el futur, és fer que prenguin consciència de totes i cadascuna de les decisions que prenen cada dia ja que és essencial que aprenguin que totes i cadascuna d’aquestes decisions, tenen conseqüències.

Els professors són importants en les nostres vides i tothom els recorda, al menys, un dels molts professors que hem tingut ja sigui per la influència positiva o negativa que va tenir en la nostra vida. Es queden amb nosaltres per tota la vida, depenent de si van convertir aprendre en una cosa divertida o en un mal son; de si en van fer estimar els llibres o odiar-los per a sempre.

Si d’aquí 20 anys, algun dels meus alumnes em recorda quan parli en anglès, consideraré el meu esforç ben utilitzat.

By Andy Smith

 [:es]“Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizá entonces deberíamos enseñarle de la manera en que él aprende- Ignacio Estrada

Empecé a dar clases hace tan sólo unos años y nunca antes me había planteado ser profesor. Sin embargo,  ahora no puedo imaginar mi vida dedicándome a otra cosa.

No es precisamente la más fácil de las profesiones; es un trabajo que va mucho más allá de la clase y eso es algo que la gente no suele ver ni entender.

Como profesor, debes ser la persona que cada persona necesita; a veces “poli bueno”, otras “poli malo”; a veces psicólogo o consejero, pero siempre el oyente más paciente porque el alumno necesita toda tu atención.

Para mí, enseñar es por encima de todo, inspirar a los alumnos para que quieran ser más y mejor de lo que ya son. Enseñar es hacerlos pensar en el futuro, es hacer que tomen conciencia de todas y cada una de las decisiones que toman cada día porque es esencial que aprendan que todas y cada una de esas decisiones, tienen consecuencias.

Los profesores son importantes en nuestras vidas y todo el mundo recuerda, al menos, uno de los muchos profesores que hemos tenido bien sea por la influencia positiva o negativa que tuvo en nuestra vida. Se quedan con nosotros de por vida, dependiendo de si convirtieron aprender en algo divertido o en una pesadilla; de si nos hicieron amar los libros o odiarlos para siempre.

Si en 20 años, alguno de mis alumnos me recuerda cuando hablen en inglés, daré mi esfuerzo por bien empleado.

 

By Andy Smith

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *